Project

General

Profile

Support #1340 » 1usun.cpp

Paweł Grzybowski, 06/27/2012 12:57 AM

 
1
WContainerWidget * w2 = new WContainerWidget;
2
WWidget * Usun::UsunPolonczenie()
3
{
4
 
5
  WTable * tabela = new WTable(w2);
6
  w2->setStyleClass("dol2");
7
  Session session ;
8
  Sqlite3 sqlite3("bazadanych.db");
9
  session.setConnection(sqlite3);
10
  session.mapClass<Polonczenie>("polonczenie");
11
  Transaction transaction(session);
12
  typedef collection< ptr<Polonczenie> > Polonczenia;
13
  Polonczenia polonczenie = session.find<Polonczenie>();
14
  int j=0;
15
  tabela->elementAt(j,0)->addWidget(new WText("Z miasta :",w2));
16
  tabela->elementAt(j,1)->addWidget(new WText("Do miasta :",w2));
17
  tabela->elementAt(j,2)->addWidget(new WText("Dzien:",w2));
18
  tabela->elementAt(j,3)->addWidget(new WText("Miesiac:",w2));
19
  tabela->elementAt(j,4)->addWidget(new WText("Rok:",w2));
20
  tabela->elementAt(j,5)->addWidget(new WText("Godzina:",w2));
21
  tabela->elementAt(j,6)->addWidget(new WText("Minuta:",w2));
22
  tabela->elementAt(j,7)->addWidget(new WText("Niepelnosprawni:",w2));
23
  tabela->elementAt(j,8)->addWidget(new WText("Rowery:",w2));
24
  for (Polonczenia::const_iterator i = polonczenie.begin(); i != polonczenie.end(); ++i)
25
  {
26
  j++;
27
  tabela->elementAt(j,0)->addWidget(new WText( (*i)->z,w2));
28
  tabela->elementAt(j,1)->addWidget(new WText((*i)->d,w2));
29
  tabela->elementAt(j,2)->addWidget(new WText(boost::lexical_cast<string>((*i)->dzien),w2));
30
  tabela->elementAt(j,3)->addWidget(new WText(boost::lexical_cast<string>((*i)->miesiac),w2));
31
  tabela->elementAt(j,4)->addWidget(new WText(boost::lexical_cast<string>((*i)->rok),w2));
32
  tabela->elementAt(j,5)->addWidget(new WText(boost::lexical_cast<string>((*i)->godzina),w2));
33
  tabela->elementAt(j,6)->addWidget(new WText(boost::lexical_cast<string>((*i)->minuta),w2));
34
  tabela->elementAt(j,7)->addWidget(new WText((*i)->niepelnosprawni,w2));
35
  tabela->elementAt(j,8)->addWidget(new WText((*i)->rowery,w2));
36
  int k = (*i)->id1;
37
  WPushButton *b = new WPushButton("Usun", w2);
38
  tabela->elementAt(j,9)->addWidget(b);
39
  b->clicked().connect(boost::bind(&Usun::buttonClicked, this, k));
40
  }
41
  transaction.commit();
42
      
43

  
44
 return w2;
45

  
46
}
47

  
48
void Usun::buttonClicked(int k)
49
{
50

  
51
  Session session ;
52
  Sqlite3 sqlite3("bazadanych.db");
53
  session.setConnection(sqlite3);
54
  session.mapClass<Polonczenie>("polonczenie");
55
  Transaction transaction(session);
56
  ptr<Polonczenie> rekord = session.find<Polonczenie>().where("id1 = ?").bind(boost::lexical_cast<std::string>(k));
57
  rekord.remove();
58
  transaction.commit();
59
new WText(boost::lexical_cast<std::string>(k),w2);
60
}
(1-1/2)